Adatvédelmi Tájékoztató

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató célja, hogy bemutassa a letmicro.com webáruházat üzemeltető Horváth & Horváth Consulting Kft., (2310 Szigetszentmiklós, Tompa Mihály köz 5., adószám: 10341463-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-107662.), mint Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési folyamatokat.

Fogalom meghatározások

Személyes adat: minden olyan adat, amely alkalmas, vagy más adatokkal együtt alkalmas lehet a tulajdonos magánszemély beazonosítására, valamint az adatból levonható az érintett személyre vonatkozó következtetés.
Adatkezelő: az a jogi személy, aki az érintett adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. A letmicro.com oldalt látogatók, az oldalon vásárlók számára a Horváth & Horváth Consulting Kft., (2310 Szigetszentmiklós, Tompa Mihály köz 5., adószám: 10341463-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-107662).

Adatkezelés: az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, összehangolása vagy összekapcsolása.
Adattovábbítás: a Személyes adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele. 
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges. 
Felhasználó: az a természetes személy, aki az Adatkezelő honlapján (www.letmicro.com) egyedileg tervezett terméket hoz létre, regisztrál, hírlevélre feliratkozik, és/vagy vásárol.

Az Adatkezelés célja

 1. Az Adatkezelő célja, hogy a www.letmicro.com internetes oldalon található internetes tartalmak Felhasználói:
  • Saját elképzeléseik szerinti pólókat, ajándéktárgyakat tervezzenek, vagy válasszanak a mások által tervezett publikus termékek közül.
  • Az általuk elkészített illetve megtekintett látványterv szerinti termékeket megvásárolhassák és a szállításhoz és számlázáshoz szükséges adatok rendelkezésre álljanak.
  • Hozzájárulás esetén a Felhasználónak hírlevelet tudjon küldeni az Adatkezelő.
  • a Felhasználók által tervezett termékeket a regisztrációt követően a Felhasználók később is megtekinthessék és megvásárolhassák, a korábbi vásárlásaikat megtekinthessék.
  • A Felhasználók nyilatkozzanak az általuk a tervezésnél használt képek használatának jogszerűségéről.
 2. Adatkezelő a megadott Személyes adatokat a fenti pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. A Személyes adatok harmadik személynek, mint adatfeldolgozónak, csak a fenti célok elérése érdekében adhatja ki.
 3. Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat megerősítését kéri regisztráció alkalmával, illetve az adatok megerősítését kérheti a regisztráció nélkül leadott rendelés teljesítése érdekében.

A kezelt Személyes adatok köre

 1. Adatkezelő csak a fenti célok megvalósításához szükséges legfontosabb adatokat kéri:
  • Regisztráció és hírlevélre feliratkozás esetén: név, becenév, e-mail cím
  • Vásárlás esetén: Számlázási és szállítási cím adatok, e-mail cím, telefonszám.
  • E-mail küldése esetén: a küldő e-mail címe és az e-mailben esetleg megadott további személyes adatok
  • Űrlap kitöltése esetén: név, cégnév, e-mail, telefonszám
 2. Portálunk számos oldala sütik segítségével tartja nyilván a következőket:

-       az Ön megjelenítési beállításait, pl. a szín- és betűtípus-beállításokat;

-       azt, hogy Ön válaszolt-e már a weboldal tartalmának hasznosságát felmérő felugró kérdőívre (hogy ne kapjon több felkérést a kitöltésre);

-       azt, hogy Ön beleegyezett-e (vagy sem) abba, hogy a webhelyünk sütiket használjon.

-       A sütiknek az engedélyezése nem feltétlenül szükséges a webhely működéséhez, de javítja a böngészés élményét és teljesítményét. Ön törölheti vagy letilthatja ezeket a sütiket, de ebben az esetben előfordulhat, hogy a webhely bizonyos funkciói nem működnek rendeltetésszerűen.

-       A sütik által tárolt információkat nem használjuk fel az Ön személyazonosságának megállapítására, és a mintaadatok teljes mértékben az ellenőrzésünk alatt állnak. A sütik által tárolt információk kizárólag az itt leírt célokra kerülnek felhasználásra. https://www.letmicro.com/staticpage/cookie-policy

Az Adatkezelés időtartama

 1. Regisztráció esetén

A letmicro.com oldalon regisztrált felhasználók Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a regisztrációt nem törli a honlapon, vagy e-mailben nem kéri a regisztráció törlését. A törlés időpontja a Felhasználó kiiratkozásának (törlési igényének) beérkezésétől számított 15 munkanap. Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.

 1. Hírlevél feliratkozás esetén

A Hírlevélre történt feliratkozás Személyes adatai mindaddig őrizzük, amíg nem történt leiratkozás a hírlevélről. A leiratkozás linkje minden hírlevelünk alján megtalálható.

A leiratkozás e-mailben is kérhető az info@letmicro.com címre küldött levélben a feliratkozáskor megadott e-mail címről.

 1. Vásárlás esetén

A letmicro.com oldalon történt vásárlás esetén a vásárláskor megadott személyes adatokat (Számlázási és szállítási cím adatok, e-mail cím, telefonszám) a mindenkor hatályos adózási szabályok szerint, ami jelenleg 5+1 év, illetve a mindenkor hatályos Ptk. szerinti elévülési időig őrizzük meg, ez jelenleg 5 év.

Bankkártya adatokat nem tárolunk, így természetesen nem is őrizzük meg azokat.

A letmicro átvevőpontokon áruátvételkor kért aláírást a mindenkor hatályos Ptk. szerinti elévülési időig őrizzük meg, ez jelenleg a 5 év.

 1. E-mail küldése, Űrlap kitöltése esetén

A mindenkor hatályos Ptk. szerinti elévülési időig őrizzük meg, ez jelenleg 5 év.

Adatfeldolgozás

Adatkezelő a weboldal folyamatos és megfelelő működőképességének biztosítása, a megrendelések teljesítése, illetve egyéb, a webáruházi szolgáltatások biztosításához szorosan kapcsolódó tevékenységek elvégzése céljából az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 

Cégnév

Székhely

Tevékenység

Magyar Posta Zrt

1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Csomagszállítás

GLS Hungary Kft.

2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Csomagszállítás

Naxonet Bt.

2400 Dunaújváros, Nap u. 2.

Adatbázis kezelés, WEB szolgáltatás

MiniCRM Zrt.

1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.

E-mail kapcsolattartás, hírlevél küldés

KBOSS.hu Kft.

1031 Budapest, Záhony u. 7.

Számlázás

Google LLC

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok.

A beérkező e-mailek elsődleges fogadása

Big-Fish Kft.

1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.

Fizetési kapcsolat szolgáltatás (Payment gateway)

 

Hirdetések használata

A letmicro.com webáruházat üzemeltető Horváth & Horváth Consulting Kft. az interneten feladott hirdetései során felhasználja az internetes felhasználók más adatkezelők számára átadott személyes adatait a következő cégeknek fizetett hirdetésekben:

 

Cégnév

Székhely

Tevékenység

Google LLC

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok.

Hirdetés

Facebook Ireland Ltd.

4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland

Hirdetés

A Felhasználók jogai az Adatkezelő által kezelt Személyes adataikkal kapcsolatosan

 1. Tájékoztatás joga

Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók a Társaságtól, mint Adatkezelőtől bármikor az Adatkezelő címére (Horváth & Horváth Consulting Kft., 2310 Szigetszentmiklós, Tompa Mihály köz 5.) küldött két tanúval ellenjegyzett (név, cím, személyi igazolvány szám, aláírás), bizonyító erejű magánokiratnak minősülő levélben, illetve az info@letmicro.com címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre. Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre Adatkezelő a kézhezvételtől számított legrövidebb időn, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban köteles tájékoztatást adni.

 1. Helyesbítés joga

A Felhasználó joga, hogy a kezelt Személyes adatait módosítsa, helyesbítse. Az adatok módosítása megtehető a regisztrált adatokkal való bejelentkezés után a személyes profilban, vagy az info@letmicro.com e-mail címre küldött e-mailben. A számlázás személyes adatai nem módosíthatók, tévesztés esetén a számla eredeti példányának visszaküldése mellett sztornó illetve helyesbítő számla kérhető.

Az e-mail cím módosítása kizárólag a korábban megadott e-mail címről küldött levélben kérhető, amit az info@letmicro.com címre kell elküldeni.

 1. Törléshez való jog

A Felhasználó kérheti személyes adatainak törlését, amelyet Adatkezelő köteles megtenni, ha az nem sérti a Felhasználó vásárlásával kapcsolatosan az Adatkezelő törvényes kötelezettségeit és jogait.

 1. Tiltakozáshoz való jog

A Felhasználó tiltakozhat Személyes adatának Adatkezelése ellen az Adatkezelő címére (Horváth & Horváth Consulting Kft., 2310 Szigetszentmiklós, Tompa Mihály köz 5..) két tanúval ellenjegyzett (név, cím, személyi igazolvány szám,aláírás), bizonyító erejű magánokiratnak minősülő levélben, illetve az info@letmicro.com címre küldött e-mailben. Az e-mailben küldött tiltakozást az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik. A tiltakozásban kérjük megjelölni a tiltakozás konkrét indoklását.

Adatkezelő a tiltakozást annak kézhezvételétől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a Felhasználót írásban tájékoztatja.

 1. Hatósághoz, bírósághoz fordulás joga

Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a jelen pontban hivatkozott határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított törvényes határidőn belül a mindenkor illetékes hatósághoz, illetve bírósághoz fordulhat.

A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit a mindenkor hatályos jogszabályok, az Infotv., valamint a hatályos Ptk. alapján gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, https://naih.hu/ )

Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

Adatkezelő vállalja, hogy az adatkezelési folyamataiban bekövetkezett változásokat a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban haladéktalanul átvezeti, és a változásról Felhasználókat Hírlevélben és/vagy a belépéskor felugró ablakban) tájékoztatja.

Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdésével keresse az info@letmicro.com e-mail címünket, vagy hívja telefonszámunkat 06 30 2800 125.

Szigetszentmiklós, 2018. május 25.

Horváth László ügyvezető sk.